Ολοκληρωμένες
μηχανολογικές λύσεις
παραγωγικών μονάδων

vraykos_home_deo

Vraykos, το συνώνυμο του Bulk Handling στην Ελλάδα.

30 έτη προσφέρουμε υψηλή μηχανολογική γνώση για σύνθετα έργα στις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

vraykos_home_deo

Ένας τομέας υψηλών απαιτήσεων που στη Vraykos γνωρίζουμε σε βάθος όσο λίγοι. Ολοκληρωμένες Γραμμές Παραγωγής για τη διαχείριση πρώτων υλών σε όλους τους κλάδους της Βιομηχανίας Τροφίμων.

Η Vraykos απασχολείται σε τομείς με σημαντικό bulk handling και κυρίως στη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία πλαστικών υλών και μονωτικών, καθώς  και τη βιομηχανία ενέργειας.

Η Vraykos αναλαμβάνει τη μελέτη και σχεδιασμό, την κατασκευή καθώς και τη θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένων βιομηχανικών μονάδων παραγωγής.

Δείτε έργα της Vraykos

Στη Vraykos αναλαμβάνουμε τη μελέτη και κατασκευή τυποποιημένων αλλά και εξατομικευμένων συστημάτων και εφαρμογών, που αφορούν τη διαχείριση πρώτων υλών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μιας βιομηχανίας.

Το δίκτυο συνεργατών μας

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων βιομηχανικών μονάδων από το στάδιο της προμελέτης, σε αυτό της διαχείρισης του έργου έως και της τελικής ανέγερσης και θέσης σε λειτουργίας.

Μας εμπιστεύονται
οι καλύτεροι

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
Σύγχρονος εξοπλισμός
Γνωρίστε την Vraykos

Vraykos μηχανολογικές λύσεις
Αναπαραγωγή Βίντεο

Μάθετε περισσότερα για τα έργα μας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για την ανάπτυξη

τη βελτιστοποίηση
ή τον εκσυχρονισμό
της μονάδας σας