Ανθρώπινο Δυναμικό

vraykos_dunamiko_deco_logo

Οι άνθρωποι της Vraykos

Πίσω από κάθε έργο της Vraykos βρίσκονται άνθρωποι με υψηλή κατάρτιση που εργάζονται με δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα και αναζητούν συνεχώς καινοτόμες λύσεις. Η ομάδα μας αποτελείται από μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και εξειδικευμένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία. Στοχεύουμε πάντα σε ένα ποιοτικό και αξιόπιστο αποτέλεσμα χωρίς σφάλματα και αποκλίσεις.

Δημήτρης Βράυκος, Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΡΆΙΚΟΣ

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Ιδρυτής και Επίτιμος
Πρόεδρος της Vraykos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magn

Αριστείδης Μέλιος, Γενικός Διευθυντής, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΕΛΙΟΣ

Διπλ. Μηχανολόγος
Μηχανικός ΕΜΠ
Γενικός Διευθυντής

Αλέξανδρος Βράυκος, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΡΆΙΚΟΣ

Διευθυντής Πωλήσεων
& Μarketing

Μιχάλης Περάτης, Διευθυντής Μελετών, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕΡΑΤΗΣ

Διπλ. Μηχανολόγος
Μηχανικός ΕΜΠ
Διευθυντής Μελετών

Σταύρος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Έργων, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διπλ. Μηχανολόγος
Μηχανικός MSc
Διευθυντής Έργων

Μαριάννα Χατζοπούλου, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθύντρια
Διοικητικών Υπηρεσιών
& Λογιστηρίου

Κωνσταντίνος Χουλιαράς, Chief Operating Officer, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διπλ. Μηχανολόγος
Μηχανικός MSc
Chief Operating Officer

Γιώργος Τσότσος, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού Ελέγχου, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΣ

Μηχανολόγος
Μηχανικός, MSc Διευθυντής
Διασφάλισης Ποιότητας
& Ποιοτικού Ελέγχου

Κώστας Μπενίσης, Διευθυντής Παραγωγής, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΕΝΙΣΗΣ
Μηχανολόγος
Μηχανικός BSc
Διευθυντής
Παραγωγής

Θανάσης Αργίτης, Βιομηχανικός Σχεδιαστής 3D, Vraykos Ανθρώπινο Δυναμικό

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΡΓΙΤΗΣ

Μηχανολόγος
Μηχανικός BSc
Μηχανικός Έργων
Βιομηχανικός
Σχεδιαστής 3D

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
Σύγχρονος εξοπλισμός
Γνωρίστε τη Vraykos

Αναπαραγωγή Βίντεο