Συστήματα &
εφαρμογές

Στη Vraykos αναλαμβάνουμε τη μελέτη και κατασκευή τυποποιημένων αλλά και εξατομικευμένων συστημάτων και εφαρμογών, που αφορούν τη διαχείριση πρώτων υλών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μιας βιομηχανίας.

Η παραλαβή και η αποθήκευση πρώτων υλών πραγματοποιούνται από τη Vraykos μέσω βιομηχανικού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα πάντα τις απαιτήσεις των σύγχρονων μονάδων παραγωγής.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Τα συστήματα αερομεταφοράς πρώτων υλών της εταιρίας μας εγγυώνται βέλτιστη απόδοση και απρόσκοπτη λειτουργία αποτελώντας την κορυφαία επιλογή των σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Η κατασκευή μηχανημάτων διακίνησης γίνεται βάσει υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια. Αυτοματοποιούμε τη διαδικασία παραγωγής από τη συσκευασία μέχρι την αποθήκευση έτοιμων προϊόντων.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Η Vraykos αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή αξιόπιστων λύσεων στη δοσομέτρηση και ζύγιση πρώτων υλών μεγάλης ακρίβειας, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα μιας μονάδας παραγωγής. Η αξιόπιστη ζύγιση είναι η πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε σύγχρονη βιομηχανία.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Ολοκληρωμένα συστήματα άλεσης, ελέγχου κοκκομετρίας και διαχωρισμού υλικών, ως αποτέλεσμα λεπτομερούς σχεδιασμού και ορθής εφαρμογής από τη Vraykos.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Η Vraykos έχοντας αναπτύξει το δικό της σύστημα ανάμιξης επιτυγχάνει υψηλού επιπέδου ομογενοποίηση, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων αποκονίωσης καθώς και εξαερισμού υψηλής απόδοσης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου και βάσει της πολυετούς μας εμπειρίας.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης παχύρευστων και απαιτητικών υγρών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της Vraykos.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Η καινοτομία σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία αποσκοπούν στη δημιουργία συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Πολυετής εμπειρία σε μελέτες αντιεκρηκτικής προστασίας ΑΤΕΧ, με δυνατότητες πιστοποίησης εξοπλισμού και λύσεων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

vraykos_dunamiko_deco_logo

Επικοινωνήστε μαζί μας
για την ανάπτυξη

τη βελτιστοποίηση
ή τον εκσυχρονισμό
της μονάδας σας